Testamente

Testamente – Kampagne frem til 31-05-2024

FAST PRIS kr.  2.495,- inkl. moms

Rådgivningsmøde med advokat, udfærdigelse af testamente, ubegrænset rettelser og vejledning om notarregistrering – fast pris uanset testamentetype i alt kr. 2.495,- inkl. moms.

Kontakt os her for yderligere info eller ring til os på tlf: 33 36 17 44.

Prisgaranti testamente: Finder I en lavere pris, hvor det er en advokat som rådgiver jer, inkl. telefonmøde med en advokat og oprettelse af testamente, matcher vi prisen og sender jer en god flaske rødvin.

Det typiske forløb er som følger:

 • Der fremsendes skriftlig ordrebekræftelse med prisoplysning samt omfanget af bistanden

 • Ønskes vores assistance foretages videre efter indhentelse af oplysninger

 • Udkast til testamente udarbejdes og sendes pr. e-mail

 • Der holdes rådgivningsmøde med advokat

 • Det endelige testamente tilrettes og færdiggøres

 • Det endelige testamente fremsendes med genpart og notarialforside samt vejledning om notarregistrering

 • I tager til notaren og får testamentet registreret (I skal selv betale notargebyret på kr. 300)

Oprettes et testamente i tide betænker I dem, der står jer nær, ligesom jeres ejendele bliver fordelt efter jeres ønsker. Oftest ønsker ægtefæller/samlevere at begunstige hinanden mest muligt.

Vi kan bl.a. hjælpe med udfærdigelse af

 • Gensidigt testamente, med forskellige begunstigelsesønsker, herunder erklæring om uskiftet bo

 • Samlevertestamente/udvidet samlevertestamente

 • Børnetestamente

 • Båndlæggelsesklausuler

 • Særejeklausuler eller kodiciler

 • Pensions- og forsikringsklausuler

Der findes mange gode grunde til at oprette et testamente.

Den 1. januar 2008 trådte den nye arvelov i kraft. Der er blevet indført nyere og mere tidssvarende arveregler. Som noget nyt er det f.eks. blevet muligt for ugifte samlevende at oprette et testamente om gensidig arveret.

De nye arveregler har tillige en vis afsmittende effekt på anden lovgivning som er forbundet med familieretten, et eksempel herpå er reglerne om forsikrings- og pensionsordninger. Har du allerede fået oprettet et testamente, er det vigtigt, at du får det set igennem og sikrer dig, at den nye arvelov ikke påvirker dine valg, således at testamentet stadig får den tilsigtede virkning.

Kontakt os her for yderligere info.