Selvsalg – Købsaftale og sælgerrådgivning

Sælger du selv din bolig og har brug for en købsaftale eller sælgerrådgivning, kan vi hjælpe dig.

Vi anbefaler, at du køber vores ”komplette salgspakke”, som omfatter købsaftale, rådgivning og anden assistance ved salget, herunder kontakt til modpartsrepræsentanter samt eftersagsbehandlingen. Vil du selv stå for dele af salget, kan du vælge vores andre ”salgspakker”

Vi kan tilbyde følgende pakker:

  • Købsaftalepakken

  • Rådgivningspakken (købsaftale inkluderet)

  • Dokumentspakken

  • Komplet salgspakke (med eftersagsbehandling)

Valg af pakker

Pakke 1

Købsaftale – FAST PRIS kr. 4.995,- inkl. moms.

Der udfærdiges standard købsaftale samt oplysning om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom. Der afholdes et telefonisk møde om købsaftalen, hvor købsaftalens punkter gennemgås. Rådgivning, drøftelser om eller indarbejdelse af særlige vilkår, rettelser af købsaftalen (efter anmodning fra sælger) er ikke inkluderet. Bemærk, at denne pakke er en begrænset ydelse, som nok kun bør benyttes, hvis der sælges til nær familie eller lignende.

Pakke 2

Sælgerrådgivning med købsaftale – FAST PRIS kr. 6.995.- inkl. moms.

Der udfærdiges købsaftale, og der afholdes telefonisk eller fysisk møde om købsaftalen. Der rådgives om vigtige forhold i forbindelse med et salg, ligesom rettelser eller særlige vilkår indarbejdes. Bemærk dog at du selv forestår kontakt til køber eller dennes repræsentant. Såfremt regler om ejerskifteforsikring benyttes udfærdiges tillige erklæring med tilbud om betaling af halvdelen af forsikringspræmien på ejerskifteforsikring.

Pakke 3

Indhentelse af dokumenter – FAST PRIS 3.995,- inkl. moms.

Vi indhenter de nødvendige handelsdokumenter, som du ikke selv har.

Pakke 4

Komplet salgspakke – FAST PRIS kr. 9.995,- inkl. moms

Her får du det hele; pakke 2, pakke 3 og eftersagsbehandling. Vi udarbejder købsaftalen og holder et rådgivningsmøde. Alle rettelser og særlige vilkår indarbejdes i købsaftalen. Vi forestår såvel eventuelle forhandlinger og kontakt til modpart eller dennes repræsentant. Vi indhenter de handelsdokumenter, som du ikke selv har. * Såfremt handlen bliver endelig sørger vi for eftersagsbehandlingen, hvor vi kontrollerer og godkender skøde udarbejdet af købers repræsentant, ligesom vi tillige gennemgår refusionsopgørelse udarbejdet af købers repræsentant.

* Udover vores honorar skal du betale eventuelle omkostninger til f.eks. det offentlige, administrator eller byggesagkyndig.Kontakt os her for yderligere info eller telefonisk på 3336 1744.