Dødsbo

Når en person afgår ved døden, skal det anmeldes til skifteretten.

Det er begravelsesmyndigheden eller anden dansk myndighed, der snarest muligt efter modtagelse af anmeldelse om et dødsfald videreanmelder dette til skifteretten i den retskreds, hvor afdøde har haft hjemting. Nødvendige oplysninger om arvinger indhentes fra CPR og om afdødes testamentariske dispositioner fra Centralregisteret for Testamenter mv.

Efter modtagelsen af anmeldelse indkalder skifteretten de nærmeste pårørende til et møde, hvor der tages stilling til boets behandlingsmåde.

Skifterettens behandling af et dødsbo afhænger af afdødes civilstatus og boets formueforhold.

Ved dødsfaldet overgår afdødes formue til dødsboet.

For gifte indebærer dette en opløsning af det fælleseje, som evt. hidtil har eksisteret mellem ægtefællerne. Der foretages en opgørelse og deling af fællesboet mellem dødsboet og den efterlevende ægtefælle. Dødsboets formue er således adskilt fra den efterlevende ægjætefælles formue.

Den indkomst, som den efterlevende ægtefælle optjener efter dødsfaldstidspunktet, skal ikke medregnes i fællesejet. Derimod skal indkomst til afdøde, som ikke er omfattet af særeje, medregnes i fællesejet – også selvom indkomsten vedrører perioden efter dødsfaldet.

AdvoBiz hjælper med at fordele formuen både ved privat skifte og ved offentligt skifte.

Vi påser som bobestyrer, at testamentariske bestemmelser bliver gennemført, og at arven fordeles i overensstemmelse med afdødes ønsker. Vi kan også yde rådgivning til arvinger om behandlingen af dødsboer, ligesom vi gerne varetager korrespondancen med skifteretten og behandlingen af boet.

Vores bistand kan bl.a. omfatte

  • Valg af skifteform

  • Undersøgelser af arveforhold

  • Opgørelse af boets gæld

  • Retssager

  • Korrespondance med med offentlige myndigheder

  • Udarbejdelse af nødvendige dokumenter i forbindelse med bobehandlingen

Vores priser

Inden vi påbegynder bistanden, sender vi en skriftlig oplysning om størrelsen af vederlaget samt omfanget af bistanden – enten et fast vederlag eller vederlag efter medgået tid med 2.250 kr pr. time inkl. moms.

Kontakt os her for yderlige info.