ApS, A/S og Holding

Kontant stiftelse:

Vi opretter ApS eller A/S til en fast pris på kr. 3.000 + moms.

Det typiske forløb er som følger:

  • Der holdes rådgivningsmøde (evt. telefonisk), hvor vi finder frem til den rigtige selskabsform
  • Såfremt selskabsformen skal være er ApS eller A/S foretages følgende;
  • AdvoBiz oplysningsskema (med grundlæggende oplysninger til brug for stiftelse af selskaber) udfyldes af dig/jer
  • Vi udarbejder vedtægter, stiftelsesdokumenter m.v., således at selskabet kan registreres
  • Selskabet registreres digitalt hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen, og CVR nummer udleveres samme dag
  • Kapitalkravet returneres til det nystiftede selskabs bankkonto
  • Der udleveres “selskabsmappe” med alle vigtige dokumenter.

Selskabet stiftes i løbet af 1 arbejdsdag, såfremt vi har modtaget grundlæggende info (AdvoBiz oplysningsskema) og kapitalkravet på vores klientkonto (ApS 40.000 kr eller A/S 400.000 kr).

Kombineres oprettelse af ApS eller A/S med oprettelse af et Holdingselskab – hvilket oftest har væsentlige fordele – oprettes begge selskaber i løbet af 1 arbejdsdag.

Stiftelse med indskud af virksomhed eller værdier:

Har du en personlig ejet virksomhed, som du ønsker at omdanne til et ApS, kan vi hjælpe dig med dette.

Har du ikke kapitalkravet på 40.000 kr i kontanter, kan du – under nærmere betingelser – indskyde værdier i stedet for kontanter. Vi kan hjælpe med stiftelsen af selskabet med indskud af værdier.

Læs mere om stiftelse af selskaber og vores priser eller kontakt os her for yderligere info.