ApS, A/S og Holding

Kontant stiftelse:

Vi opretter ApS til en fast pris på kr. 1.800 + moms.

Forløbet er som følger:

  • Advobiz oplysningsskema  (oplysninger til brug for stiftelse af ApS) udfyldes af dig/jer. Tryk her for at indhente skema eller send en mail til: advokat@advobizadvokat.dk med teksten ” Jeg ønsker Advobiz oplysningsskema” i emnefeltet.
  • Vi udarbejder vedtægter, stiftelsesdokument og ejerbog, således at selskabet kan registreres
  • Vi registrerer selskabet digitalt hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen, og CVR nummer udleveres typisk samme dag.
  • Der fremsendes e-mail, hvor alle selskabsdokumenter er samlet
  • Kapitalkravet returneres til det nystiftede selskabs bankkonto

Selskabet stiftes i løbet af 1 arbejdsdag, såfremt vi har modtaget grundlæggende info (AdvoBiz oplysningsskema) og kapitalkravet på vores klientkonto (ApS 40.000 kr. )

Kombineres oprettelse af ApS med oprettelse af et Holdingselskab – hvilket oftest har væsentlige fordele – oprettes begge selskaber i løbet af 1 arbejdsdag.

Stiftelse med indskud af virksomhed eller værdier:

Har du en personlig ejet virksomhed, som du ønsker at omdanne til et ApS, kan vi hjælpe dig med dette.

Har du ikke kapitalkravet på 40.000 kr i kontanter, kan du – under nærmere betingelser – indskyde værdier i stedet for kontanter. Vi kan hjælpe med stiftelsen af selskabet med indskud af værdier.

Læs mere om stiftelse af selskaber og vores priser eller kontakt os her for yderligere info.