Ægtepagt

Ægtepagt – Landsdækkende kampagne

FAST PRIS kr.  2.495,- inkl. moms*

Vores assistance omfatter: rådgivning og møde med advokat (telefonisk), oprettelse af ægtepagt og digital tinglysningsekspedition. 

Kontakt os her for yderligere info eller ring til os på tlf: 33 36 17 44.

*Prisgaranti: Hvis I kan fremvise et tilbud fra et andet advokatfirma/ anden advokat for under kr. 2.495- inkl. moms, som dækker oprettelse af ægtepagt, rådgivningsmøde med advokat og tinglysningsekspediton, matcher vi det billigere tilbud, ligesom I får en god flaske rødvin.

Grundlæggende giver vi følgende 3 gode råd:

Vi kan bl.a. assistere med oprettelse af ægtepagt om

 • Kombinationssæreje

 • Brøkdelssæreje

 • Fuldstændigt særeje

 • Gaveægtepagt

 • Sumsæreje

 • Pensionsdeling

 • Ændring af særeje

Det typiske forløb er som følger:

 • Der fremsendes skriftlig ordrebekræftelse med prisoplysning samt omfanget af bistanden

 • Ønskes vores assistance foretages videre efter indhentelse af oplysninger

 • Udkast til ægtepagt udarbejdes og sendes pr. e-mail

 • Der holdes rådgivningsmøde med advokat – enten på vores kontorer eller telefonisk

 • Ægtepagten færdiggøres og I underskriver ægtepagten i papirform
 • Den endelige ægtepagt lægges ind i det digitale tinglysningssystem til signering

 • I modtager vejledning om digital tinglysning og signering

 • I underskriver digitalt med Nem-Id (har I ikke Nem-ID, kan der benyttes fuldmagt)

I et ægteskab er udgangspunktet, at alt ejes i lige sameje – dvs. formuefællesskab.

Ønsker I at have helt eller delvist særeje i ægteskabet, skal I oprette en ægtepagt.

Siden den 1. januar 2007 har det imidlertid været nødvendigt at oprette en ægtepagt, hvis man ønsker at dele rate- og kapitalpensioner ved skilsmisse.

Formuefællesskabet omfatter ikke blot alt, hvad I hver for sig ejer ved ægteskabets indgåelse, men også alt, hvad I hver for sig erhverver i fremtiden.

Inden I gifter jer, er det vigtigt at afdække de økonomiske aspekter. I bør overveje, om I vil have fælleseje eller særeje i jeres ægteskab, eller om I vil have en mellemting i form af delvist særeje og delvist fælleseje.

Hvis I ikke foretager jer noget, men blot gifter jer, får I automatisk formuefællesskab – også kaldet fælleseje – i ægteskabet.

Formuefællesskabet omfatter ikke blot alt, hvad I hver for sig ejer ved ægteskabets indgåelse, men også alt, hvad I hver for sig erhverver i fremtiden, uanset om der er tale om opsparing, tipsgevinster, arv eller gaver.

Hvis I ikke sparer lige meget op til alderdommen – den ene af jer tjener måske mere end den anden – men alligevel anser pensionsopsparing for familiens fælles anliggende, bør I overveje en ægtepagt om deling af pensioner. Jo større forskel der er på jeres formue ved ægteskabets indgåelse, jo vigtigere er det, at I får talt om dette spørgsmål.

Har en af jer en positiv formue mens den anden har en negativ formue, kan det få store økonomiske konsekvenser, hvis den gældsplagede dør først, og der ikke er oprettet en ægtepagt om særeje.I kommer ganske vist ikke til at hæfte for hinandens gæld, men der skal alligevel afleveres penge til afdødes dødsbo. Op til halvdelen af formuen vil i givet fald kunne tilfalde den afdøde ægtefælles kreditorer.

Såfremt det er den formuende ægtefælle, der går bort først, vil man ved en ægtepagt kombineret med et personligt arveafkald fra den gældsplagede ægtefælle ligeledes kunne minimere de midler, der skal gå til kreditorerne og i stedet lade børnene arve forholdsvis mere.

Har I særbørn, hvis arv I ønsker at begrænse mest muligt, kan en ægtepagt kombineret med et testamente være den rette løsning. En ægtepagt kan således medvirke til at fordele arven mellem børnene.

Kontakt os her for yderligere info eller ring til os på tlf: 33 36 17 44.