Berigtigelse af handlen

Når aftalen er skrevet under, og boligadvokaten har godkendt aftalen i sin helhed – evt. med ændringer eller tilføjelser – skal der udarbejdes digitalt skøde og foretages en række ekspeditioner med tinglysning, frigivelse af købesum, udarbejdelse af refusionsopgørelse mm.

Det er alle disse ekspeditioner, der samlet betegnes berigtigelse af en bolighandel. Det er vigtigt, at disse ekspeditioner forløber i den rigtige rækkefølge og inden for de rigtige frister.

Der er tale om store værdier, og derfor er der også meget papirarbejde og koordinering ved overdragelse af en fast ejendom.

Vores boligadvokater er opdateret om de nye regler vedrørende digital tinglysning.

Hos Advobiz omfatter berigtigelsen bl.a.:

– udarbejdelse af digitalt skøde

– beregning af tinglysningsafgift

– evt. indhentelse og udfyldning af købernes fuldmagter

– evt. fremsendelse af fuldmagter til tinglysningkontoret

– evt. koordinering af fuldmagtsordningen med sælgers repræsentant

– oprettelse af digitalt skøde

– vejledning til køber om signering af digitalt skøde

– digital signering af skøde

– digital anmeldelse af skøde

– koordinering af indbetaling af tinglysningsafgift til retten

– koordinering med købers bank vedrørende tinglysning af nye lån

– koordinering med sælgers bank om aflysning af de tidligere lån

– sletning af anmærkninger på skøde

– koordinering med sælgers bank om frigivelse af købesum

– tilbageholdelse og registrering af evt. transport i købesum

– indsamling af oplysninger om forbrugsafgifter mv til brug for refusionsopgørelse

– udarbejdelse af refusionsopgørelse

– fremsendelse af refusionsopgørelse til godkendelse hos sælgers repræsentant

– fremsendelse af refusionsopgørelse til underskrift hos køber og sælger

– frigivelse af restkøbesum

Vi har en fast samlet pris på køberrådgivnings- og berigtigelsesmodulet i alt kr. 6.995 inkl. moms – kontakt os her eller se vores priser her.