Lejeret

AdvoBiz Advokat kan rådgive virksomheder, der skal indgå lejekontrakter og udfærdige relevante kontrakter.

Lejelovgivningen beskytter i vidt omfang lejeren.

I erhvervslejemål er der ofte aftalt uopsigelighed. For udlejer betyder det, at lejemålet ikke kan opsiges, selvom der måtte være en opsigelsesgrund efter loven. For lejeren betyder det, at han ikke kan komme ud af lejemålet før udløbet. Dog kan lejeren – hvis det ikke er aftalt, at han ikke har afståelsesret – afstå lejemålet indenfor uopsigelighedsperioden, og derved komme ud af lejemål ad den vej.

AdvoBiz Advokat kan blandt andet hjælpe med

  • udarbejdelse af erhvervslejekontrakter og boliglejekontrakter

  • udfærdigelse af franchiseaftaler og forpagtningsaftaler

  • rets- og voldgiftssager vedrørende lejeforhold

  • ophævelse og opsigelse

  • konfliktløsning

Læs mere om vores kunder og om os eller kontakt os for yderligere oplysninger.