Kontrakter og aftaler

Typisk arbejder vi med mindre eller mellemstore virksomheder med ambitioner om udvikling, vækst og optimering.

Et af vores væsentligste rådgivnings- og arbejdsområde er virksomhedens kontrakter og aftaler.

Vi udarbejder kontrakter eller gennemgår og fortolker kontrakter ved aftaleindgåelse, genforhandling eller såfremt der opstår en tvist.

Som fast samarbejdspartner forventer vi at alle kontrakter og aftaler sendes til os til gennemgang inden de underskrives eller endeligt godkendes.

Dette omfatter f.eks. alle ansættelsesaftaler, samarbejdsaftaler, leveringskontrakter, køb eller salg af aktiver, betalingsbetingelser, leasingaftaler, kontooprettelser, lånedokumenter, entrepriseaftaler, it-kontrakter m.m.

Vores løbende screening af alle aftaler som indgås i virksomheden giver os mulighed for at fange langt de fleste problemer inden, at de overhovedet opstår. Vi får også indsigt i, hvordan virksomhedens risikoprofil ser ud, så vi kan rådgive om forholdsregler og strategisk planlægning i forhold til virksomhedens konkrete profil. Det bevirker også, at vi hurtigt kan reagere på et velinformeret grundlag, hvis der senere opstår et behov herfor.

kontakt os her for yderligere info.