Rådgivning og gennemgang af dokumenter

Boligkøb er ikke blot skødeskrivning og tinglysning af skøde. Ved at lade en boligadvokat hjælpe i forbindelse med køb af fast ejendom sikres, at alle boligens dokumenter er i orden.

Køb af et hus eller en lejlighed er en stor investering. Der er tale om individuelle køb, hver gang der handles bolig, og der er ofte forhold, der ikke er helt i orden.

Vi hjælper med at finde de forhold, som man skal tage i betragtning inden købet gennemføres, så I kan forholde jer til dem. Mange forhold kan løses ved at betale sig fra dem, og det er væsentligt, at I ved hvor pengene skal komme fra. Det kan være, at der skal forhandles om et nedslag i prisen, eller at I bliver nødt til at låne lidt ekstra i forbindelse med handlen for at få de forskellige forhold i orden.

Ved rådgivning hos Advobiz for du dette:

1

Inden vi går i gang med arbejdet sender vi en skriftlig ordrebekræftelse med beskrivelse af det arbejde, som vi skal udføre og med oplysning om prisen.

2

Boligadvokat gennemgår alle ejendommens dokmenter. Det er bl.a. købsaftalen, salgsopstilling, tingbogsoplysninger, servitutter, ejendomsdatarapport, el-rapport, tilstandsrapport, energimærke, ejerforeningsvedtægter, regnskaber, generalforsamlingsreferater, vedligeholdelsesplan, forureningsoplysninger, oplysninger om olietanke, BBR meddelelse, grundejerforeningsdokumenter, ejerskifteforsikringstilbud, ejendomsvurdering og meget mere. Ved en ejendomshandel er der i gennemsnit 150 sider handelsdokumenter.

3

Vi indhenter supplerende eller manglende oplysninger. Hvis der mangler materiale, som ejendomsmægleren eller sælger skal fremskaffe, sørger vi for at det bliver indhentet.

4

Vi holder et møde med jer, hvor vi gennemgår alle de forhold, man skal være opmærksom på i forbindelse med køb af ejendommen. Der er altid forhold, som kræver særlig opmærksomhed, og der kan ofte være behov for at overveje supplerende undersøgelser. Vi gennemgår disse forhold og bl.a. ejendommens pris samt andre særlige forhold knyttet til jeres specifikke situation og den konkrete bolig.

5

Der er ofte behov for supplerende undersøgelser, f.eks. undersøgelser af om der er svamp, om VVS- eller el-installationerne er i orden eller om der er forurening, hjælper vi med at finde ud af, hvordan disse kan gennemføres, og forhandler evt. med sælger om omkostningerne til en sådan undersøgelse.

6

Såfremt I har betingelser til handlen, formulerer vi et godkendelsesbrev med disse betingelser. Når der er opnået endelig enighed med sælger, og det besluttes at lade handlen gå igennem, skal ejendomshandlen berigtiges. Læs mere om digital tinglysning og de efterfølgende ekspeditioner ved menuen “berigtigelse”.

Der en fast samlet pris på køberrådgivnings- og berigtigelsesmodulet – se vores priser her.

Pristjek og prisforhandling (gratis):

Jeres boligadvokat kan hjælpe jer med at finde den rigtige pris og gøre en god handel – også selvom I allerede selv har forhandlet en pris med sælger eller ejendomsmægleren.

Da prisen i købsaftalen er fastsat inden, at jeres boligadvokat har gennemgået handlens dokumenter, har I ikke haft kendskab til alle relevante forudsætninger for at forhandle pris. Derudover har jeres boligadvokat erfaring fra adskillige handler og den faglige ekspertise vedrørende forhandlinger.

I forbindelse med vores gennemgang af handlens dokumenter, foretager vi et pristjek, og er der grundlag for en prisforhandling, forhandler vi også prisen, såfremt I ønsker det.

Kontakt os for yderligere oplysninger her eller telefonisk: 33 36 17 44 eller pr. e-mail: advokat@advobizadvokat.dk