Insolvens

De fleste virksomheder oplever perioder, hvor det ikke går helt så godt som det burde. For de fleste er det i første omgang likviditeten det går ud over. Når man ikke har penge til at betale sine regninger efterhånden som de forfalder, er man insolvent.

Der er typisk en eller flere grunde til, at man er blevet insolvent.

Det er vigtigt at få klarlagt årsagerne hurtigt og præcist, så man ikke blot fortsætter i den forkerte retning. Det er vigtigt, at der hurtigst muligt udarbejdes en plan for, hvordan situationen skal gribes an, da der kan gøres mange forkerte ting i en krisesituation.

Det er vigtigt, at der træffes mange hurtige og alvorlige beslutninger.

Vær opmærksom på at man både kan risikere personligt økonomisk ansvar og strafansvar ved at gøre noget forkert i forbindelse med insolvens.

Hos AdvoBiz kan du få hjælp til at komme gennem krisen på den bedst mulige måde.

Hos AdvoBiz kan du få hjælp til at komme gennem krisen på den bedst mulige måde.

Vi kan f.eks. hjælpe med at:

– Finde frem til årsagerne til den økonomiske situation

– Lægge en her-og-nu strategi

– Handle rigtigt i forhold til ansvaret overfor kreditorerne

– Lægge en mere langsigtet strategi

– Gå i betalingsstandsning

– Afvikle virksomheden

– Skaffe refinansiering

– Lave en akkordordning med kreditorerne

– Indgive konkursbegæring

– Få udsat en konkursbegæring

– Begære åbning af forhandling om tvangsakkord

Vi hjælper jer med at afdække mulighederne og vælge den løsning, der er rigtig for jer.

Derefter hjælper vi jer med at gennemføre den plan, som vi i fællesskab har lagt.

AdvoBiz kan fungere som beskikket tilsyn under rekonstruktion og akkordforhandlinger eller likvidator ved solvent likvidation. Desuden kan vi fungere som din uafhængige advokat, hvis din virksomhed er taget under konkursbehandling eller er under tvangsopløsning.

AdvoBiz kan også være kurator i et konkursbo, men det er vigtigt at være opmærksom på at en kurator skal varetage kreditorernes og ikke virksomhedsejerens eller ledelsens interesser. Det vil derfor altid være nødvendigt, at du får rådgivning omkring din personlige hæftelse og ansvar samt om dine egne muligheder hos en uafhængig advokat med viden om insolvensret.

Har du økonomiske problemer i virksomheden, så kontakt os i en fart. Jo hurtigere vi griber ind, desto flere muligheder har vi for at hjælpe dig bedst muligt ud af krisen. Det er ikke altid, at en konkurs kan undgås, det kan dog altid gå mere eller mindre galt, afhængigt af hvordan konkursen bliver håndteret.

Læs mere om i menuen ovenfor:

Rekonstruktion

Konkurs

Betalingsstandsning

Tvangsakkord

Frivillig akkord