Retshjælp

Vi påtager os gerne sager med retshjælpsdækning.

De flestes private forsikringer har en indbygget retshjælpsforsikring.

Betingelsen for at opnå dækning f. eks. gennem den almindelige indbo- eller husforsikring er, at der er tale om en privat tvist.

Forsikringsselskabet skal via en advokat modtage en ansøgning med en redegørelse for sagen og for det juridiske grundlag for sagen, til brug for vurderingen af om der kan gives retshjælp. Hvis forsikringsselskabet skønner, at der er rimelig grund til at føre sagen, bevilges der dækning.

Forsikringsretshjælp er primær i forhold til fri proces. Der er intet økonomisk kriterium som ved fri proces, og retshjælp kan godt meddeles ved siden af fri proces.

Dækningen er normalt maksimalt kr. 125.000 med en selvrisiko på 10 %, min kr. 2.500,-

Kontakt os her yderligere info eller læs mere om retssager.