Forældrekøb

Det kan være svært at finde gode og billige lejligheder i storbyerne. Nogle forældre hjælper derfor deres barn ved at købe en lejlighed, som de udlejer til barnet. Barnets boligproblem bliver derved løst, og barnet kan muligvis få boligsikring (HUSK lejekontrakt).

Forældrekøb kan anvendes såvel ved ejerlejlighedskøb og andelskøb – såfremt ejerforeningens/andelsboligforeningens vedtægter giver mulighed for udlejning/fremleje.

Det er vigtigt – som ved alle andre bolighandler – at kontakte en boligadvokat, som kan hjælpe med gennemførelsen af handlen. Udover advokatbistand til gennemgang og bistand i forbindelse med handlens dokumenter og gennemførelse af handlen, er det vigtigt at søge skatterådgivning hos revisor om forældrekøb. Det kan bl.a. nævnes, at fortjenesten ved salg af lejligheden beskattes efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven, ligesom huslejen til barnet ikke må fastsættes for lavt – lejen skal svare til markedslejen.

Advobiz hjælper fra start til slut ved forældrekøb.

Køberrådgivning, berigtigelse og lejekontrakt hos boligadvokat til en fast pris på kr. 7.995,- inkl. moms, som bl.a. dækker gennemgang af handlens dokumenter, konkret rådgivning, digitalt skøde, refusionsopgørelse og udfærdigelse af lejekontrakt (ønsker I selv at udfærdige lejekontrakten er prisen kr. 6.995 inkl. moms).

I kan læse mere om at benytte Advobiz til jeres boligkøb ved at klikke på menuen “bolig” foroven.

Kontakt os her.