Holdninger og værdier

Grundlaget for og principperne i det arbejde, som vi udfører:

Kvalitet

Vi ønsker at levere rådgivning og juridiske løsninger af højeste kvalitet. Vi lægger vægt på en høj faglig standard og kvalitet i det udførte arbejde.

Service

Hos os er kunden i centrum, hvor det er afgørende, at vi er på bølgelængde. Vi lægger særlig stor vægt på vores serviceniveau. Kunderne skal opleve kvaliteten i arbejdet og skal føle sig godt behandlet.

Vi ønsker at være tilgængelige for vores kunder, når kunderne har brug for os, og vi anvender en høflig, uformel og humoristisk omgangstone.

Vi ønsker at skabe en forskel som advokat for vores kunder og lægger derfor vægt på at være den primære drivkraft i alle sager eller projekter, som vi involverer os i. Hos os skal sagerne ikke vente til sidste øjeblik eller til vi bliver rykket for et svar.

Etik

Vi arbejder med høj etisk standard. Der må ikke være tvivl om vores integritet, og vi oplyser således ikke vores klienters identitet uden sammenhæng med sagsbehandlingen eller uden en særlig aftale.

Vi lægger vægt på vores faglige tavshedspligt og på vores uafhængighed. Når vi repræsenterer dig i en sag, er det således kun dine interesser, som vi varetager.

Vi lægger vægt på troværdighed og ærlighed, både over for egne kunder og i vores sagsbehandling. Sager skal vindes på juraen – ikke ved at opdigte historier.

Specialisering

Vi går ikke på kompromis med kvalitet eller service, og vi har ingen ambitioner om at være de billigste på markedet. Vi ønsker altid de bedste løsninger for vores kunder. Derfor benytter vi os også af ekstern rådgivning i sagsbehandlingen, når der er brug for det. Af samme årsag tager vi ikke alle sager, men benytter os i stedet af vores gode forbindelser til mange andre advokater og øvrige rådgivere. Vi kan derfor hjælpe med en henvisning til en kompetent kollega.

Efter vores opfattelse øger specialisering både kvalitet og effektivitet og gør således løsningerne både hurtigere, bedre og billigere for kunderne.

Værdier

Ovenstående beskriver vores eget værdigrundlag.

Advokatsamfundet har opstillet kærneværdier for advokater i Danmark. Ifølge Advokatsamfundet skal en advokat være:

  • Tilgængelig

  • Handlekraftig

  • Uafhængig

  • Kompetent

  • Ansvarlig

Dette er alle værdier som vi kan stå inde for, og som vi arbejder for at leve op til. For at beskrive vores arbejdsgrundlag skal der imidlertid tilføjes følgende:

  • Troværdig

  • Ærlig

  • Servicebevidst

Vi håber naturligvis at alle dine oplevelser med os lever op til ovenstående værdigrundlag. Er det ikke tilfældet vil vi imidlertid meget gerne høre om det, da det er vores opfattelse, at vi altid kan blive bedre.