Hvordan vi arbejder

Identificering og løsning af problemer

Advokaten undersøger først gennem dialog med dig, hvad problemstillingen går ud på. Dette gøres ud fra advokatens generelle kendskab til retsregler, procedurer, tidligere domspraksis mv. Der er tale om at afdække såvel de faktiske omstændigheder, der har fundet sted, som de regler, der har været eller er involveret.

Når problemet er identificeret og formuleret, påbegynder advokaten en undersøgelse af, hvordan problemet kan løses. Dette gøres ved en nærmere undersøgelse af gældende lovgivning, retspraksis, juridisk litteratur mv.

Grundlæggende giver vi følgende 3 gode råd:

Kreativ tilgang

Hos Advobiz går vi desuden højt op i at tænke kreativt. Ofte kan det lade sig gøre at finde en praktisk forretningsmæssig løsning, frem for en egentlig juridisk løsning. Vi overvejer de forskellige alternativer og vejer dem op mod hinanden i samarbejde med dig.

Er gode råd dyre?

Den vigtigste ydelse du kan få fra en advokat er et godt råd. Et godt råd fra en erhvervsadvokat er baseret på mange års uddannelse, erfaring og løbende arbejde med problemer og løsninger i mange forskellige virksomheder.

Endvidere bruger dygtige advokater hver dag tid på at opdatere og udbygge sin viden, således at det er aktuelle oplysninger, der ligger til grund for de råd, der gives.

Baggrunden for et godt råd er altså en særdeles omfattende og opdateret viden, der er lagret og kombineret i hovedet på advokaten. Det er baseret på advokatens egen stillingtagen ud fra de givne omstændigheder, og advokaten står inde for det råd, der gives.

Det rigtige råd på det rigtige tidspunkt kan ofte være uvurderligt mange penge værd – det kan være spørgsmål om overlevelse eller ej – også selv om der er tale om et ja/nej spørgsmål.

Vi kan identificere mulige problemer før de opstår

Advokater er trænet til at løse både praktiske og teoretiske problemer inden for juraen. Advokater kan dog meget mere end at løse problemer, der allerede er opstået. Det er der bare ikke så mange, der ved og benytter sig af. Det er heller ikke alle advokater, der fokuserer så meget på dette område. Derfor går de fleste først til advokat, når det for alvor brænder på. Ligesom det ikke kan betale sig at vente med at gå til lægen før man er alvorligt syg, kan det ofte heller ikke betale sig at vente med at få et godt råd hos advokaten.

Advokater er gennem deres uddannelse og erfaring trænet til at forudse problemerne, inden de opstår og til at rådgive kunderne om, hvordan man kan undgå dem. Derfor kan der være meget god mening i at investere i nogle rådgivningstimer hos AdvoBiz.

Teknisk udstyr og moderne teknologi

AdvoBiz kombinerer det klassiske og det moderne. Det betyder, at de traditionelle teknikker der er udviklet gennem generationer af advokater genbruges af os i kombination med den tekniske udvikling. Læs mere om det klassiske og det moderne og om vores tekniske udstyr her.

Se mere om hvordan vi løbende kan arbejde med at sikre din virksomhed under emnerne

Advokatservice

Risikostyring

Brug Advobiz aktivt

Værdiskabende rådgivning